top of page

Hoe? - CDS & DMSO

01. Wat moet ek doen en hoe kan ek voorberei terwyl ek vir my CDS bestelling wag?

CDS stel met Aktiveerder by fles en glasie.jpg

Jy kan jou eie CDS tuis vervaardig uit die inhoud van die bottelstelletjie voor en met gebruik van 'n toeknypfles en glas ‘shot’glasie, soos agter. Dr Kalcker het die eenvoudige wyse ontwikkel, sodat selfs 'ouma's' dit tuis kan regkry – in sy eie woorde.
 

Jy gaan die bottelstelletjie met bestandele voor op die foto van ons af ontvang. Kry intussen ‘n lugdigte toeknypfles (met ‘n volume van meer as 250ml) en glas ‘shot’glasie wat daarin pas, soos agter op die foto, gereed. (Westpack het soortgelyke toerusting beskikbaar.) 


Daarby gaan jy tru-osmose / gedistilleerde / fontein- / boorgatwater, dus chloorvrye water, nodig hê.


Spuitjies, waarmee jy in milliliters kan afmeet, sal ook handig te pas kom, asook ‘n liter glasbottel met ‘n plastiekdoppie vir jou daaglikse dosering.

02. Hoe maak ek my eie CDS konsentraat by die huis?

Die aanwysings oor hoe om die CDS-konsentraat te maak, is ook op die botteltjies, maar indien jy soos die meeste mense is, sal jy ook 'n  videovoorstelling waardeer:


Hier wys Dr Kalcker hoe jy jou eie CDS konsentraat tuis kan maak.  (Ignoreer die 3de botteltjie - dit is 'n alternatiewe aktiveerder , wat nie op ons van toepassing is nie. Die toetspapiertjies is ook maar net per wetenskaplike demonstrasie. As jy die aanwysings volg, sal die oplossing op 3000ppm uitkom.)


NB. Onthou om die klaargemaakte CDS-konsentraat in die YSKAS te bêre, aangesien dit slegs stabiel bly onder 11 °C.

03. Hoe meng /verdun ek CDS konsentraat sodat ek dit kan drink?

Hoe om met Protokol C te begin.jpg

Wanneer jou CDS-konsentraat veilig in die yskas is, kan jy dit met chloorvrye water in jou literbottel meng vir Protokol C (die mees algemene drink-protokol) om dit geleidelik te vermeerder na 10 dosisse per dag, soos
verduidelik op die blaadjie.


Let op dat jy na die 21 dae detoksfase, die dosering geleidelik kan verhoog (volgens jou liggaam se reaksie) na altesame 30ml CDS-konsentraat per dag.

Once your CDS-concentrate is safely in the fridge, you can make a dilution for Protocol C (the most widely used protocol for systemic use by drinking) with chlorine free water in your liter bottle - the dosage of which you’ll increase gradually to 10 dosages per day, as explained on the leaflet.


Please note that, after the 21 day detox phase, you could increase the dosage gradually (according to your body’s reaction and tolerance) to up to 30ml of CDS-concentrate per day.

04. Hoe lyk die Protokol C verdunning?

Maak liter Protokol C.jpeg

Hier is 'n skematiese voorstelling van hoe om Protokol C  (vir drinkdoeleindes) te meng en doseer.

A schematic presentation of how to mix the CDS-concentrate & water for Protocol C (the ‘drinking’-protocol) and the dosing thereof.

05. Met watter protokols kry ek myself gesond? 

Forbidden Health book cover.jpg

As jy 'n self-navorser is, sal jy Dr Kalcker se boek - Forbidden Health - sommer baie waardeer. Hy bespreek amper alle moontlike protokols in Hfst 3 (elkeen met sy eie toepassing vir verskillende siektes).

In Hfst 4 bespreek hy weer spesifieke siektes met hul behandelingsvoorstelle. Dit is dus 'n goeie selfhelp-gesondheidsboek vir mense, wat daarvan hou om vir hulself te dink en besluit. As jy die beste kans op beterskap soek, kan jy dus oor jou siektetoestand in Hfst 4 gaan lees en die gepasde protokols in Hfst 3 vind.

Kry die boek in elektroniese formaat HIER.

If you’re a researcher, you will appreciate Dr Kalcker’s book - Forbidden Health – a lot. He explains almost all possible treatment protocols in Chapter 3 (each once with it’s own application for a variety of illnesses).

In Chapter 4 he discusses specific illnesses with their suggested treatments. It is therefore a very good self-help book for people who prefer thinking and deciding for themselves. If you’re hoping for the best chance of healing, you could thus read up about your specific illness in Chapter 4 and find the relevant protocols in Chapter 3.

Get the book in electronic format HERE.

CDS Feite

Wat doen CDS in my liggaam?

Wat doen CDS in die liggaam.jpg
What does CDS do in the body.jpg

Wat is CDS en wat is die verskil tussen CDS en MMS?

Wat is CDS Die verskil, voordele en nadele van MMS & CDS.jpg
What is CDS The difference, pros and cons of MMS & CDS.jpg
bottom of page